• Trafik Kazası Tazminatı

  Son on yılda Trafik kazaları sonucu meydana gelen daimi sakatlıklarda ve ölüm olaylarında ortaya çıkan maddi/manevi kayıplarınız da tazminatınızı almanızda yardım  ediyoruz.

  ÜSTELİK SONUÇ ALINCAYA KADAR HİÇ BİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ… 

   

   

   

   

   

   

  Trafik Kazası Tazminatı
   
 • Trafik Kazası Tazminatınızı Almanıza Yardım Ediyoruz

  Tüm kaza mağdurlarına rehber olmayı amaçlayan Asa Hasar Danışmanlık, kaza anında ve sonrasında ücretsiz  danışmanlık hizmetleriyle günde onlarca kaza mağduruna ulaşarak trafik kazası tazminatı hakları konusunda bilgilendirip, ikinci bir kez mağdur olmalarını engellemektedir. Asa Hasar Danışmanlık, uzman hasar yönetimi ve danışmanlık kadrosuyla sigorta kapsamındaki her türlü kazada hizmet vermektedir.

  Trafik Kazası Tazminatınızı Almanıza Yardım Ediyoruz
   
 • Her türlü doğal afet

  Doğal afetlerde, Trafik kazaları, Tren yolu kazaları, Hava yolu kazaları ve Deniz yolu kazaları ile  oluşan her türlü ölüm, daimi sakatlık ve yaralanma durumunda tazminat talepleriniz tarafımızdan takip edilerek sigorta kapsamında, makul olan en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırıyoruz.

  ÜSTELİK SONUÇ ALININCAYA KADAR HİÇ BİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ….!!!!

  Her türlü doğal afet
   
 • Her Türlü Deniz Kazası

  Deniz yolu kazaları, Trafik kazaları, Tren yolu kazaları, Hava yolu kazaları ve  ile Doğal afetlerle oluşan her türlü ölüm, daimi sakatlık ve yaralanma durumunda tazminat talepleriniz tarafımızdan takip edilerek makul olan en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırıyoruz.

  ÜSTELİK SONUÇ ALININCAYA KADAR HİÇ BİR ÜCRET TALEP ETMİYORUZ….!!!!

  Her Türlü Deniz Kazası
   

Trafik Kazası Tazminatı – Asa Hasar Danışmanlık

Trafik kazası tazminatı, Trafik kazasında ölüm tazminatı, Trafik kazasında sakatlık tazminatı, Trafik Kazası Tazminatı almak, Trafik kazası tazminatı hesaplamak vs…

call-center

 • Eğer yukarıdaki konuları iyi bilmiyorsanız mutlaka profesyonel yardım alın!

Trafik kazası mağdurları kendilerine tanınan hakları biliyor mu?

Ölümlü Ya da Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat

 

Maalesef ülkemizde yaşanan trafik kazalarının hepsi olmasa da çoğunluğu dikkatsiz yada trafik kurallarına riayet etmeyen sürücüler yüzünden meydana gelmekte,bu kazalar sonucunda oluşan maddi hasarın yanında kazaya karışan kişilerin ömür boyu sakat kalmalarına, uzun süren tedavi süreci geçirmelerine hatta yakınlarını kaybetmekte.

Bu üzücü durumu yaşayan mağdur olan kişiler kendileri yaralanma veya kalıcı bir sakatlık oluşacak hasar aldıysa gerek kendileri için gerekse kazada kaybettikleri yakınları için hem maddi hem manevi tazminat hakları olduğunu bilmiyor.

Bazen mağdurların  bu haklarını, uygulanan prosedürleri bilmemeleri, sigorta şirketlerinin işi zorlaştırması ya da konusunda ehil, uzman olmayan iş takipçileri yüzünden almaları gereken maddi ve manevi tazminatı ya eksik almakta ya da süreç yıllar sürmekte.

Trafik kaza mağdurlarının hakları olan maddi ve manevi tazminatı ceplerinden hiç masraf etmeden, senelerce beklemeden konusunda uzman hukuk ekibimizle trafik kazalarından doğan haklarınızı almanıza yardımcı oluyoruz.

Kaybettiklerinizi geri getiremeyiz ama geride kalanların haklarının eksiksiz ve en makul sürede hukuki yollarla almanıza yardımcı oluyoruz ve bir nebze de olsa maddi yükünüzü hafifletmeye çalışıyoruz.

Trafik kazası tazminatı, Her türlü maddi ve manevi tazminatlar

Hakkında sorularınızı uzmanımız cevaplıyor

Ölümlü Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Bugün ülkemizde tazminat hesaplama yöntemleri konusunda kurum ve kuruluşlar arasında bir uyum olmayıp, âdeta karmaşa (kaos) yaşanmaktadır.

Bir yandan hazine müsteşarlığı, sigorta şirketlerinin istekleri doğrultusunda yayınladığı genelgeyle (yargıdaki uygulamaları göz ardı ederek) farklı bir formül ile Amerikan yaşam tablosunu ve trafik kazası tazminatı hesaplarının aktüerler tarafından yapılması koşulunu dayatırken, öte yandan sosyal güvenlik kurumu, rücu davalarından daha yüksek sonuç alabilme amacıyla ülkemiz koşullarını yansıtmaktan uzak bir yaşam tablosunu uygulamaya koyarak  kurumlar arasında fark ve karmaşa (kaos) yaratmışlardır.

Bu yüzdendir ki, insan zararları nedeniyle tazminat davaları yargıda aşırı bir yığınak oluşturmuş, yargının iş yükünün artmasına neden olunmuştur.

Ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybeden mağdur yakınlarına ödenecek trafik kazası tazminatının tutarı, sigorta poliçelerinde kaza başına, ölüm veya sakatlanma tazminatları üst sınır olarak belirtilmektedir.

Burada ben veya yakınım ne kadar trafik kazası tazminatı alacak diye sorulursa, bu soruya net cevap vermek yanlış olur, çünkü mağdur yakınlarına ödenecek tazminatı dava açılmış ise mahkemenin atayacağı bilir kişi tarafından hesaplanmakta, eğer dava açılmadan sigorta şirketine doğrudan başvurulmuş ise şirketlerin bünyesinde bulunan bilirkişiler tarafından bu hesaplama yapılacaktır.

Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplamaları Çok Değişik Yapılmaktadır.

Bugün üç ayrı kurumda üç farklı uygulama vardır:

 1. a) sigorta şirketleri “devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü” ve  %3 teknik faiz adı altında bir hesaplama yöntemi uygulamakta ve zarar sürelerini belirlemede CSO-1980 Amerikan tablosunu kullanmaktadırlar.
 2. b) sosyal güvenlik kurumu gelir bağlama işlemlerinde, %5 artırım ve İskonto değerini ve bir takım akademisyenlere hazırlattığı, aslında ülke gerçeklerine aykırılığı açıkça belli olan trh-2010 adı verilen bir yaşam tablosunu kullanmaya başlamış bulunmaktadır.
 3. c) Yargı’da ise, uzun yıllardan beri kullanılagelen pmf-1931 Fransız yaşam tablosuna göre ve “Progresif rant” adı altında kazançların hiç artmadığı basit bir Formülle tazminat hesaplanmaktadır.

 

Bu nedenle trafik kazası tazminatı isteme  durumunda olanlar mutlaka profesyonel yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Bazı danışman şirketlerin konu hakkında hiç bir bilgi sahibi olmadan trafik kaza mağdurlarının işini yapmaya çalıştıkları fakat  yasaları ve  hesaplama tekniklerini bilmediklerinden mağduru bir kez daha ciddi anlamda mağdur etmektedirler. İyice araştırma yapmadan danışman şirketlere veya şahıslara vekalet vermemelerini tavsiye ediyoruz.

 

Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplama – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Peki bu hesaplama neye dayanarak yapılmakta diye soracak olursak; bu hesaplama hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan destekten yoksun kalan kişi sayısı gibi, kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır, örneğin bir trafik kazasında hayatını kaybeden 65 yaşındaki bir kişi yakınına ödenecek trafik kazası tazminatı tutarı ile 30 yaşında kazada hayatını kaybeden kişi yakınlarına ödenecek trafik kazası tazminatı farklı olacaktır.

Yani genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden kişi yakınlarına ödenecek tutar biraz daha fazla olacaktır.

Burada destek alacak olanların tamamen mirasçı olanlar değil, ölenin eşi, 18 yaşına kadar olan çocukları (öğrenim görüyorsa değişebilir) annesi ve babası destek alacak hak sahipleridir.

Tazminat Hesaplama Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplama

Artık tam kusurlu sürücü ve araç sahibinin yakınları da trafik kazası tazminatı alabilecek!

Danıştay’ın verdiği bu karar 2008 yılına kadar olan tazminat şartlarını da baştan aşağı değiştirmiş oldu.

Ölüm veya yaralama olan trafik kazalarında araç sürücüsü  yada araç işletmecisinin  kusuru bulunduğu durumlarda, ölen kişinin yada yaralanan kişinin aile bireylerine ve 3. kişilere tazminat ödenmemesi  şeklindeki  yerel mahkemenin kararı,  Yargıtay tarafınca bozulup aile bireylerinin destekten yoksun kalan iyi niyetli 3. kişi kabul edilmeleri  gerektiği  yönünde karar verildi.

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, başlatılan bir dava üzerine trafik kazası esnasında yada hastaneye kaldırıldığına ölen kişi tamamen  kusurlu bulunsa da yakınlarına tazminat ödenmesi kararına verdi. yakınlarını trafik kazasında yitiren yüzlerce kişi için umut olan karar, ölen kişi kusurlu olsa bile yakınlarının bir kusuru yok gerekçesine ve tamamen kişilik haklarına sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğuna bağlı olduğuna karar verildi.

 

Trafik Kazası Mağduru Ailelere İyi Haber… Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

 

Yargıtay , ‘davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıklarına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına; dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine; 2918 sayılı

Karayolları trafik kanunu ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarına göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı sigorta şirketinin sorumlu olacağına karar vermek gerekir.

(HGK ’nun 15.6.2011 gün ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK ’nun 22.2.2012 gün 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı ilamları uyarınca) şeklindeki kararı ile bu konuda daha önceki görüşünü değiştirmiş oldu.

Karar Temyiz Edildi

Bozma kararına konu trafik kazasına ilişkin dava İstanbul 7. Asliye hukuk mahkemesinin 2010/492 e. 2011/246 k. Sayılı davanın reddi yönünde ki karar davacılar F.E. Ve T.E. Vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay 17. hukuk dairesi yerel mahkeme kararı hakkında  ‘bozma kararı’ verdi.

Bozma kararını değerlendiren davacılar vekili avukat trafik kazaları neticesinde doğan acıların telafisinin mümkün olmadığını, ailelerin fertlerini trafik terörüne kurban verdiklerini acılarının çok büyük olduğunu, geride kalanların taleplerinin ise sigorta şirketlerince olumsuz yanıtlanması ile acı ve kederlerinin daha da büyüdüğünü belirterek, Yargıtay bozma ilamının isabetli bir karar olduğunu bu yönde verilen kararların geride kalanların bir nebze olsun maddi manevi taleplerinin karşılayabileceğini, sigorta şirketlerinin ise prestijlerinin ve güvenilirliklerinin artacağını açıklamıştır.’ dedi. kazalar neticesinde kayıpları olanların, destekten yoksun kalma tazminatı bakımından zamanaşımına uğramaması koşuluyla ihtiyari trafik sigortası(kasko) ve zorunlu trafik sigortalarından tazminat taleplerinin karşılanacağını belirtmiştir.

 

Maddi-Manevi-Tazminat Trafik Kazalarında Ölüm Ya da Yaralanma

Trafik kazası tazminatı, Her türlü maddi ve manevi tazminatlar

Hakkında sorularınızı uzmanımız cevaplıyor

Tüm Trafik kaza mağdurlarına rehber olmayı amaçlayan Asa Hasar Danışmanlık,  kaza anında ve sonrasında ücretsiz  danışmanlık hizmetleriyle günde onlarca kaza mağduruna ulaşarak  tazminat hakları konusunda bilgilendirip, ikinci bir kez mağdur olmalarını engellemektedir.

Uzman hasar yönetimi ve danışmanlık kadrosuyla sigorta kapsamındaki her türlü kazada hizmet vermektedir.

Son on yılda yaşanmış Trafik kazalarında, her tür kaza ve afetlerde meydana gelen vefat, daimi sakatlıklarda ortaya çıkan maddi/manevi kayıplarınızın tazminatını almanızda yardım ediyor. Aktüeryal (tazminat hesabı) uzmanlarıyla birlikte tüm çıkarlarınızı gözeterek hesaplayıp, gerçek tazminatlarınızı ilgili sigorta şirketlerinden, Güvence Hesabından veya Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosundan (TMTB) alarak en kısa sürede mağdurlara ulaştırılmasını sağlıyor.

Sigorta teminatı kapsamında olsun ya da olmasın herhangi bir kazadan kaynaklanan, her türlü mağduriyetinizde kanuni hakedişlerinizi;

kurum, kuruluş ve şahıslardan tahsil etmek için kurulmuş bulunmaktayız. Trafik kazası tazminatı Desteği için Asa Hasar Danışmanlık Hizmetleri

!!! Üstelik tazminatınız elinize geçene kadar hiçbir ücret talep etmeden!!!   

 

                        İletişim için Tıklayınız>>>

 

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin